www.js9900.com

朱缃写下的泉水诗亦很有特色

七月 3rd, 2019  |  首页


时间:2010-4-20 14:50:47 来源:济南日报

秦代时代,埃里温府出现多数国学家族。那个家族的圣上多数为途经科举入仕的命官。文学家族乃由明朝官僚世家衍变而来。如新城王氏、大老山田氏、光山,平原董氏、淄川高氏;而在温得和克故里,则有里尔朱氏。那一个家门先后出现过的着名诗人、学者计有:朱纬、朱缃、朱纲、朱怀朴、朱令昭、朱琦、朱崇道、朱崇勋、朱伦翰、朱孝纯、朱照、朱畹、朱曾传、朱曾敬等等。王绍曾先生小编《阿布贾朱氏诗文汇编》,所载甚详。朱缃(1670—1707),朱氏家族之一员。字子青,号橡村。清先前时代雅士。其先高唐州人。祖父美先,字少川。明季始迁历城,以义行重于乡。子青之父为闽浙总督朱宏祚,其岳丈朱昌祚,弟朱绛、朱纲皆为清初高官。子青自负俊异之才,博闻强记。经史子集,无书不读,独薄科举程文,潜心于诗赋之中。他循例入资捐官,候补主事,不仕。诗学王士禛,且身居历下,与四方文人交游,颇有诗名。弘历《历城县志》记其:“被父命至都下,未尝游贵者之门,所交皆清望有文者,故其诗亦如寒素文士。”《乡园忆旧录》说她:“家有园亭之胜,好宾客,且以称觞赋诗为乐”,故其“作诗甚多”。书中还记有朱子青与其狐友遗闻一则,颇有味道之作。文中说:新山朱子青有狐友,闻声不见其形,亦与文酒之会,众必欲见之,意其老即现老形,谓其少即现少形。或戏之曰:“神人绰约若处子,君亦当如是。”即应声现一女神形。又一个人曰:“应声而变,是皆幻耳。究欲一覩真形。”狐曰:“天下之大,孰肯以真形示人者,而欲小编独示真形乎?”大笑而去。读罢,味之无穷。朱子青虽只活了三十八虚岁,但其着述颇丰。所着有《云根清壑山房诗》、《枫香集》、《吴船书屋集》、《观稼楼诗》等,另有《岭南草》、《端江集》收入朱氏兄弟合刻集《棣华书屋近刻》中。清初诸位诗坛大家对其著述及品质评价什么高。如王士禛在《云根清壑山房诗序》中,将其诗比作济渎,称“其力盖足以自致埃尔克森者也。”又赞扬其“家世翔贵,门有列戟,而性僻耽吟,往往与山里蕉萃之士争胜寸尺……其诗之工也,不亦宜乎?”而朱彝尊则以射术喻其诗:“吾家橡村弟善古今诗,其取材必良,其练句必极精致,陈言务去,而夕秀启焉。譬诸射者,持弓矢审固,动而不括,必至于彀”而田雯在她的另一部诗集《枫香集》所作的序中,则索性将他的十多首诗句摘出,如“三间竹子桐孙屋,一尺荷茎蓼穗泥”,“老木晚风声瑟瑟,小花秋焰景重重”等,称其“流连三复,何其新且奇也,求之唐之皮、陆、刘、许聚集,政超尘拔俗矣。”朱缃写下的泉水诗亦很有风味。如《湖上捕鱼词》之三:乳莺巧舌柳纤腰,卯酒帘低覆小乔。好待来年新米红,及第花时节买春苗。乳莺、倒插杨柳、酒帘、小乔,一副明湖春夏的美好情景。而对捕鱼者来讲,二零一两年捕鱼刚刚初阶,却已联想到过年进鱼苗的课题,这种忧盛危明、锲而不舍的生活才是久久的。&nbsp

[1][2]下一页

标签:, , ,

Your Comments

近期评论

    功能


    网站地图xml地图